Conferinţa anuală a CDPSA

Programul celei de-a XVI-a Conferinţe anuale

 

ORGANIZATOR
Evenimentul ştiinţific este organizat de Centrul de Drept Public și Științe Administrative în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0121 – CRESC – Echitate, incluziune socială şi acces la educaţie de calitate în SNSPA, în parteneriat cu Societatea Academică de Științe Administrative din București (S.A.Ș.A.).

COMITET ȘTIINȚIFIC
Conf.univ.dr. Dana Alexandru, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.univ.dr. Emil Bălan, S.N.S.P.A. București
Prof.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș
Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; S.N.S.P.A. București
Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
Dr. Emil Bălan
Dr. Cristi Iftene
Dr. Dragoș Troanță
Dr. Gabriela Varia
Dr. Marius Văcărelu

TERMENE

8 septembrie 2023: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
• Adresa de corespondență: emil.balan@administratiepublica.eu
15 septembrie 2023: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
15 octombrie 2023: termenul pentru trimiterea lucrărilor in extenso.

DISEMINARE

După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței, care urmează să fie publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute.

LOCAȚIE

ONLINE/S.N.S.P.A., Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România.
WEBSITE CONFERINȚĂ
www.cdpsa.ro
CONTACT CONFERINȚĂ
emil.balan@administratiepublica.eu