Lista doctorilor în Știinţe administrative coordonaţi de prof.univ.dr. Emil Bălan, care au beneficiat de sprijinul Centrului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative

  Nr. crt. Nume doctor Data susținerii Titlul tezei   Observații/ Loc de muncă  
30. Constantin Elena 28.09.2020 Buna reglementare în statul de drept. Privire specială asupra actelor juridice ale administrației publice jurist
29. Stoica Sonia-Andreea 28.09.2020 Eco-urbanismul și principiile bunei administrări. Politici ecologice în urbanismul românesc jurist
28. Mituțoiu Daniela 28.07.2020 Dezvoltarea capacității administrative de prevenire, identificare și sancționare a incidentelor de integritate  în exercitarea funcțiilor și demnităților publice Inspector A.N.I.
27. Voroniuc Ioana-Cristina 23.07.2019 Dimensiuni ale răspunderii administrativ-patrimoniale pentru actul de putere publica in statul de drept – perspectiva interdisciplinara Consilier juridic
26. Stănescu (Coșpănaru) Iuliana-Minola 24.07.2018 Sistemul de conformitate pentru bună administrare aplicabil instituțiilor publice – premise, standarde internaționale, repere jurisprudențiale Consilier Asociație București
25. Ene Marilena 30.03.2017 Politici și instrumente fiscal- bugetare în contextul bunei guvernări. Rolul TVA Avocat, Baroul București
24. Guțu Gheorghe 22.07.2015 Administrarea generală a domeniului colectivităților locale Universitatea de Stat din Rep. Moldova, Chișinău
23. Pleșea- Crețan Alexandra 22.07.2015 Politica fiscală a Uniunii Europene Elveția
22. Vulpașu  Dana 29.09.2014 Poliția  administrativă – formă fundamentală de activitate a administrației publice Primăria Sect.5, București
21. Daraban Mihaela 28.11.2013 Politica de coeziune a Uniunii Europene şi influenţele ei asupra administraţiilor publice naţionale Referent
20. Costantinescu Mihaela 28.11.2013 Jurisdicţiile administrative – instrument de soluţionare a litigiilor în administraţia publică Avocat, Baroul Bucureşti
19. Olteanu (Homeghiu)  Florina Mariana 6.11.2013 Consumatorul de servicii publice şi protecti adrepturilor acestuia Avocat, Baroul Bucureşti  
18.  Olteanu  Mihaela   28.02.2013 Constituirea domeniului public în contextul Uniunii Europene Avocat, Baroul Bucureşti
17. Reniuţ-Ursoiu  Naomi 28.02.2013 Buna administrare – dimensiuni instituţionale, mecanisme şi practici Manager public
16. Badea Viorel Marian 25.01.2012 Administraţia publica şi procesul de demilitarizare Director, SCEP Argeş
15. Barbu Sorina Şerban 20.12.2012 Codificarea normelor privind administraţia publică în Uniunea Europeană Lector, Univ. Piteşti, avocat, baroul Argeş
14.   Mușan (Pantea) Mihaela Petruța    25.01.2012   Răspunderea administrativă Avocat, Baroul Braşov
13. Boboc Luciana 16.11.2012 Administrarea sistemului de sănătate Avocat, baroul Brăila
12. Alexandru Dana Georgeta 16.11.2012 Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european în contextul descentralizării administrative Cons. juridic, Primaria Sibiu; asist, Univ. Lucian Blaga, Sibiu
11. Vlaicu Cosmin Radu       01.06.2011 Birocraţie şi procedură în administraţie publică   Secretarul jud. Sălaj
10. Petrescu Luminița 29.11.2011 Răspundere şi responsabilitate la nivelul puterii executive Lector, Univ. Ovidius Constanta
9. Iftene Cristinel 29.11.2011 Autonomia administrativă Lector, Univ. Ovidius Constanta
8. Dragodan Arina Nicoleta 30.09.2011 Asistenţa reciprocă între statele membre ale Uniunii Europene în materia recuperării creanţelor fiscale Consilier juridic, Ministerul Finanţelor
7. Minea (Bogasiu) Elena Gabriela 07.07.2011 Controlul judecătoresc al actului administrativ şi managementul acestuia Judecător ICCJ, secţia Contencios Administrativ
6. Rebeleş Teodor Dragoş Troanță 07.04.2011 Impactul globalizării asupra organizării şi funcţionării administraţiei publice Avocat, Baroul Dolj  ; Lector, Fac. Drept, U. SH, Craiova
5. Văcărelu Marius 07.12.2010 Administraţia publică şi dreptul de proprietate Lector, FAP, SNSPA
4. Iobb (Foriș) Diana 21.10.2010 Administraţia şi exercitarea autorităţii publice în turism Min. Turismului, Brașov ; Lector, Univ. Transilvania Fac. Management
3. Munteanu Codrin Dumitru 20.05.2010 Administrația publică teritorială Secretar general, MApN
2. Copaci (Cilibiu) Octavia Maria 26.02.2010 Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fiscal Lector, Facultatea de Drept, Univ. Târgu Jiu
1. VARIA GABRIELA 04.12.2009 Instituţia şefului de stat şi raporturile acesteia cu administraţia publica Lector, FAP,SNSPA