1.Proiect CNCS-UEFISCDI 2013-2015 – Post Doc: Finanțarea investițiilor publice: între limitările bugetare și legale și protejarea interesului public, buget 250000 lei, director conf.univ.dr. Simona Gherghina – Universitatea din București.

Principala publicație rezultată în urma activităților proiectului: Simona Gherghina, The financing of Public Investements, between legal limitations and the public interest imperative, editura C.H. Beck, 2015.

 

2.Proiect de cercetare postdoctorală FSE – POSDRU 159/1.5/S/ 134650: Buna administrare și administrația colectivităților locale, director lect.univ.dr. Cristi Iftene, mentor prof.univ.dr. Emil Bălan.

Proiectul și-a propus o analiză aprofundată a impactului pe care dreptul la o bună administrare îl are asupra organizării şi activităţii colectivităţilor locale. Un accent deosebit s-a puns în derularea cercetărilor pe cercetarea implementării acestui drept în cadrul comunităţilor locale multietnice.

Proiectul   de cercetare a continuat două direcţii de cercetare începute în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNSPA cu finanţare CNCSIS (Dreptul la o bună administrare și impactul său asupra procedurilor administrației publice şi respectiv Studiul autonomiei administrative) dorind ca, pe baza unei cercetări interdisciplinare, să contopească concluziile din cele două studii şi să le transpună în organizarea normativă şi practica administraţiei colectivităţilor locale.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unui studiu de impact asupra normelor de drept public care reglementează principiului bunei administrări în guvernarea colectivităţilor locale.

Obiectivele specifice au vizat:

OS 1 Diagnoza stadiului actual al implementării bunei administrări în colectivităţile locale în România.

OS 2 Realizarea unui studiu comparativ România-Polonia în contextul dezvoltării principiului bunei administrări şi relevarea de lege lata a exemplelor de buna practică ce pot fi implementate în guvernarea colectivităţilor locale din România.

OS 3 Îmbunătăţirea cadrului normativ actual ce reglementează organizarea şi activitatea colectivităţilor locale cu privire la implementarea în cât mai bune condiţii a principiului bunei administrări.

OS 4 Cercetarea modului în care poate fi aplicat/se aplică principiul bunei administrări în comunităţile locale multietnice. Tema este de o mare actualitate în contextul recentelor propuneri de reorganizare administrativă a României, de modificare a legii fundamentale ori a tendinţelor accentuate de descentralizare.