Centrul de Drept Public și Științe Administrative

Societatea Academică de Științe Administrative

___________________________________________

Cea de-a XIII-a Conferință anuală:

IMPACTUL CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ ÎN ȘTIINȚELE ADMINISTRATIVE ASUPRA REGLEMENTĂRILOR ȘI PRACTICII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23 OCTOMBRIE 2020

Program Conferință

Tema conferinței de anul acesta se concentrează pe interacțiunea dintre cercetarea științifică și fenomenele administrației publice, încercând să descifreze totodată posibilitățile de influențare a politicilor și managementului public prin îmbunătățirea calității reglementării.

Se va urmări conectarea politicilor naționale în domeniul administrației publice și a doctrinei dreptului administrativ la abordarea europeană în ceea ce privește rolul și caracteristice acțiunii administrative în societatea contemporană. Conferința va avea în vedere și dezbaterea globală, la nivelul dreptului public, privind înlocuirea progresivă a caracterului unilateral al acțiunii administrației publice cu modele bazate pe dialog și consens, mai potrivite pentru a consolida legitimitatea democratică și eficiența raporturilor dintre administrație și cei administrați.

În cadrul conferinței se vor analiza și teme precum:

– soluții științifice pentru creșterea capacității de inovare și guvernare durabilă, prin instruire și educație permanentă;

– etică și responsabilitate, prin identificarea incidentelor de integritate și implementarea măsurilor anticorupție;

– configurații instituționale de monitorizare și evaluare a politicilor publice în condițiile asigurării standardelor bunei guvernări;

– îmbunătățirea capacității de prevenire și soluționare a crizelor economice și sanitare și reducerea riscurilor provocate de astfel de evenimente;

– soluții validate de experiența altor sisteme de organizare social-politică și juridică.

Conferința va încerca să identifice viziunea națională asupra cercetării științifice privind administrația publică, direcțiile cercetării de excelență în domeniul științelor administrative și resursele necesare, astfel încât cercetarea științifică românească să se integreze deplin în cercetarea europeană sau globală a domeniului.

ORGANIZATORI

SNSPA – Centrul de Drept Public și Științe Administrative

Societatea Academică de Științe Administrative

PARTENER

Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof.univ.dr. Emil Bălan, SNSPA București

Conf.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș

Prof.univ.dr. Ion Dragoman, UNAp București

Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța

Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București

Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova

Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova

Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE

Dr. Emil Bălan

Dr. Cristi Iftene

Dr. Dragoș Troanță

Dr. Gabriela Varia

Dr. Marius Văcărelu

TERMENE

1 septembrie 2020: termenul pentru trimiterea abstractului lucrării (maxim 250 cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.

 • Adresa de corespondență: conference@rsasa.ro

7 septembrie 2020: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.

25 septembrie 2020: termenul pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

DISEMINARE

După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe sociale.

De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:

 • Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
 • Volum publicat la o editură de prestigiu din străinătate.

LOCAȚIE

SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România.

WEBSITE CONFERINȚĂ

www.cdpsa.ro

www.conference.rsasa.ro

CONTACT CONFERINȚĂ

conference@rsasa.ro

STANDARD DE EDITARE (*pentru limba română)

 • Articolele finale trimise spre publicare nu vor depăși 20 de pagini.

Titlul și structura articolului

 • Prima pagină va cuprinde: titlul (în limba română și engleză), numele autorilor, detaliile privind afilierea profesională sau academică și adresele de contact.
 • Articolul va fi structurat după cum urmează: Introducere, Secțiuni (clar delimitate, cu titlul specific), Concluzii și Bibliografie.

Abstractul și cuvintele cheie

Abstractul va fi redactat în limba română și engleză și va fi limitat la maxim 250 cuvinte urmărind să prezinte tematica și subiectul articolului, obiectivele urmărite în studiu și rezultatele /implicațiile cercetării.

Detalii tehnice de formatare

Format Word (.doc/.docx), textul fiind formatat aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 12 și spațiere l rând.

Evidențierea în cadrul lucrării va fi făcută Îngroșat pentru secțiuni/titluri/subtitluri și Italic în ceea ce privește textul. 

Citările vor fi incluse între ghilimele duble, se va urmări forma originală a citatului și se va indica autorul respectând specificațiile privind notele de subsol.

Notele de subsol vor fi formatate aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 10 și spațiere l rând. Notele de subsol se vor încheia cu punct.

Reguli de citare 

 • Tratate, monografii:

Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.

 • Articole publicate în volume colective:

Autor, Titluîn Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina

 • Articole
  Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.
 • Legislație, jurisprudență, alte documente:

Va fi urmărit stilul oficial de citare.

 • Internet:

Se va utiliza formula ‘documentul este disponibil online la adresa’, adresa url, cu mențiunea datei la care a fost accesat.

Documentul este disponibil online la adresa http://www.ttpublishing.eu/AJLG, consultat la 1 mai 2020

Bibliografie/Referințe 

Referințele bibliografice vor fi numerotate, urmând a fi ordonate alfabetic și apoi cronologic.