Caracterul democratic al oricărui stat presupune ca fundament respectarea fiinţei umane, a drepturilor şi  libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, a demnităţii, liberei dezvoltări a personalităţii umane, consacrând dreptatea şi pluralismul politic ca valori supreme.

Prin intermediul dreptului, statul instituie mecanisme de garantare a exerciţiului democratic al puterii, dar şi de limitare a exceselor, urmărind concilierea armonioasă a celor două priorităţi ale acţiunii publice: democraţia şi statul de drept.

In discursul cotidian este întâlnită adesea exprimarea ideii că imaginea unei ţări este dată de administraţia acesteia. Este cunoscută, de altfel, aserţiunea că istoria omenirii este istoria guvernării şi administrării popoarelor.

Administraţia publică are capacitatea de a interveni în desfăşurarea oricăror activităţi care implică interesul general, activităţi care impun o acţiune eficientă din partea celor investiţi cu exerciţiul puterii.

Studierea sistematică a fenomenelor spaţiului public, a determinărilor şi condiţionărilor juridice ale acestuia reprezintă un demers util atât cercetătorilor, universitarilor, cât şi practicienilor, de la oamenii politici la funcţionarii publici şi personalul contractual.

Acest studiu se impune a fi întreprins în mod raţional, subliniindu-se acele caracteristici care fac din instituţiile publice nişte piloni sociali care, printr-o funcţionare eficientă, pot asigura stabilitatea necesară şi pot conferi cetăţenilor sprijin şi garanţii de dezvoltare liberă a personalităţii umane.

Pornind de la convingerea că prin interrelaţionarea frecventă dintre cercetători şi practicieni se poate asigura propăşirea necesară unei societăţi în profundă schimbare, CDPSA îşi propune să înlesnească schimbul de idei necesar în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative.

CDPSA se doreşte a fi unul dintre laboratoarele în care să fie create, formulate soluţii de reformare şi modernizare a statului, dar şi de şlefuire a elitelor care vor exercita acţiunea publică şi vor oferi soluţii pentru a progresa în viitor.

Prof. univ. dr. Emil Bălan