Misiunea CDPSA este organizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare, consultanţă și furnizarea de expertiză în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte persoane juridice din ţară ori străinătate.

Prin activitatea de cercetare desfășurată se urmărește obținerea şi difuzarea rezultatelor ştiinţifice competitive, de interes naţional şi internaţional , precum şi formarea de specialişti în domeniile de studiu şi cercetare specifice Centrului.

Direcții de cercetare:

  • Construcția spațiului politico-juridic național și supra-național;
  • Guvernare democratic și eficientă;
  • Statul de drept și calitatea reglementărilor;
  • Normativitate fiscală și bugetară;
  • Domeniu și domenialitate;
  • Contencios administrativ și fiscal.